Month: November 2017

Ngôn ngữ là điều ngăn cản cho những nhà kinh doanh tại Anh Quốc

Ngôn ngữ là rào cản lớn nhất trong kinh doanh

Những nhà kinh doanh Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế và giao thương quốc tế thường gặp phải rất nhiều trở ngại, trong đó ngôn ngữ chính là điều ngăn cản lớn nhất. Thị trường quốc tế luôn là điều kiện thuận lợi để có thể phát triển kinh doanh, trong đó …